top of page

Personvernerklæring

 1. Behandlingsansvarlig for data innsamlet på dette nettstedet er fTV ved Dag Henning Ingebretsen. 
   

 2. Vi lagrer opplysningene du gir oss for at du skal kunne være medlem og identifisere deg ved innlogging.
   

 3. Hva er det rettslige grunnlaget? Oppgi hva som er behandlingsgrunnlaget for hver enkelt behandling, det vil si virksomhetens hjemmel for å behandle personopplysningene.
   

 4. Vi lagrer kun e-post adressen, navnet ditt og hvilket land du bor i. 
   

 5. Opplysningene om deg er hentet fra din innlogging/registrering. Bruker du Facebook eller Google til å identifisere deg, så vil vi automatisk få navn og bilde.
   

 6. Det er helt frivillig om du vil oppgi personopplysningene. Ta kontakt dersom du er usikker på hvilke personopplysninger vi har lagret om deg.
   

 7. Ingen av personopplysningene utleveres til tredjepart.
   

 8. Personopplysningene lagres så lenge du er medlem. Du kan når som helst be om å bli slettet som medlem.
   

 9. Du som registrert bruker har full rett til innsyn i egne personopplysninger, samt krav om retting eller sletting av mangelfulle eller uriktige opplysninger.
   

 10. Hvordan sikres opplysningene? Tjenesteleverandøren som lagrer eller behandler dine personopplysninger på vegne av fTV, er forpliktet til å holde dem beskyttet og sikret i samsvar med bransjestandarder og uansett om svakere, rettslige krav måtte gjelde i deres jurisdiksjon.
   

 11. Kontaktinformasjon

bottom of page